New & refurbished
100% circulair
Snel leverbaar
New & refurbished

De toekomst is circulair
Het is mogelijk: een wereld zonder afval. Materialen en producten worden gedeeld, gerepareerd en hergebruikt. En aan het einde van de levensduur kan het weer worden ingezet als grondstof voor een nieuwe toepassing.

Een meubel, interieur of gebouw is circulair als bij de ontwikkeling en het gebruik de grondstofvoorraden in een gesloten kringloop behouden blijven, zonder schadelijke uitstoot naar lucht, water en de bodem. In het huidige lineaire model eindigen veel producten als afval op de schroothoop, aangezien ze niet zijn ontworpen voor reparatie of hergebruik. Dat kan zeker veranderen. Want de enige toekomst is circulair.

Meubels en interieurs kun je ontwikkelen van duurzame materialen die eindeloos herbruikbaar zijn. De toekomst is circulair waarin producten worden ontworpen voor reparatie, hergebruik of herbestemming.

Industriestandaard veranderen
Pacha Panels wil de industriestandaard veranderen door gezonde, biobased en herbruikbare materialen te leveren aan de (interieur) bouw en de meubelindustrie. Zie ons als een circulaire marktplaats.

Pacha Panels – wat we doen

Materiaalonderzoek
Advies & Material match making
Impact berekeningen
Verkopen
Terugname
Refurbishing

Meedenken over circulaire concepten
We gaan verder dan het importeren, verkopen en refurbishen van biobased materialen. Wij initiëren samenwerkingen binnen de industrie om circulariteit te laten slagen. Daarbij ondersteunen en adviseren onze specialisten in de designfase om circulaire principes zoals remontabel bouwen mogelijk te maken (design for circularity). Ook adviseren we actief over de toepassing van biobased materialen in de bouw en de meubelindustrie (“material matchmaking”).

Materiaalpaspoorten
Van onze materialen geven we zo goed mogelijk inzicht in de herkomst en samenstelling met behulp van materiaalpaspoorten. We verschaffen accurate data (LCA / EPD / MKI analyses, zover aanwezig).
Met een levenscyclusanalyse (LCA) kunnen we voor elk materiaal gedurende de gehele levensduur de impact op het milieu meetbaar maken. Een milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration) is gebaseerd op deze LCA en wordt door een onafhankelijke derde partij vastgelegd in een eenvoudige rapportage. We zien het als onze taak om zo goed en zo transparant mogelijk te zijn over de materialen die we leveren.

Materiaalpaspoort

* Wat zit erin
* Herkomst van materialen
* Samenstelling van materialen
* Milieu impact: gebruik van toxische stoffen
* Transportbewegingen en CO2-emissies
* Bewijs van integriteit; certificaten
Circulariteitspotentie

Terugnamegarantie
Meubels en interieurs bevatten regelmatig complexe materialen en lijmsoorten. Het scheiden en hergebruiken van materialen einde levensduur is dan ook vaak onmogelijk. Dit kan veranderen door gebruik te maken van remontabele principes en losmaakbare lijmsoorten. Wij helpen de afnemer om circulariteit te realiseren met het afgeven van een terugnamegarantie. Concreet kunnen wij einde levensduur de gebruikte biobased materialen terugnemen. En maken we ons hard voor hergebruik. In ons Pacha Lab repareren of knappen we gebruikte materialen op om ze zo een tweede of derde leven te geven.

Het team

Geert-Jan Smits
Supply & Marketing

Carlo Kastelijns
Sales & Sustainability

Remco van der Voort
Sales & Marketing

Pim Dekkers
Product & design

Sofie Scholten
Content Marketing

Rick Konings
Product & design

Neem nu contact op met Pacha Panels
Voor nadere informatie of een offerte aanvraag.
(E) info@pachapanels.nl
(T) 020 – 30 8686 5

Als eerste op de hoogte over de ontwikkelingen bij Pacha Panels?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.